Smaker från naturen.

Marjex varumärken har varit på marknaden i över 50 år. Under sommaren 2014 överfördes varumärken och verksamheten till Arctic International Oy. Detta innebar att skogsbären är av egen plockning och trädgårdsbären kommer från våra kontraktodlare. Vi har direkt tillgång från skogen eller fältet till kosumentens bord.

Läs mer om marjex