Marjex – Smaker från naturen

Marjex varumärken har varit på marknaden i över 50 år. Under sommaren 2014 överfördes varumärken och verksamheten till Arctic International Oy. Detta innebar att skogsbären är av egen plockning och trädgårdsbären kommer från våra kontraktodlare. Vi har direkt tillgång från skogen eller fältet till kosumentens bord. Marjex produkterna förpackas huvudsakligen i Nurmijärvis nya produktionsanläggning.

Via vår hemsida kan du bekanta dig med vår verksamhet och våra produkter. Du hittar även tips för matlagning och hittar vår Facebook– och Instagram-sida härifrån.

Vi är en grossist. Bland våra kunder finns landets ledande handelskedjor och grossister. Vårt företag har inte för tillfället direktförsäljning till grossister. Vi skaffar våra bär och svampar från företag och kontraktodlare. De flesta av ingredienserna är av inhemskt ursprung. På förpackningen hittar du alltid ursprunglandet för råvarorna.

Marjex-konsumentprodukterna finns på butikernas frys- och frukt-/grönsaksavdelning. Våra produkter finns både i K- och S-gruppens butiker samt en hel del mindre butiker.

Vi tillverkar även Private Label -produkter för våra kunder.

Om du behöver Private Label -produkter, ta kontakt, tel. +358 10 439 8703